2017. szeptember 23. (szombat)

Információsfal

Nyári László kiüntetés

Nyári László kiüntetés...

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki Áder János ...

Kulturális Örökség Napok

Kulturális Örökség Napok...

Kik voltak a hajdani kastély örökösei? Milyen ambíció vezére...

Kulturális Örökség Napok...

Tűzzománc kiállítás a Borászati Kultúra Házában A szőlészet...

terkep-icon

csokonai

Tolcsvai Szirmay—Waldbott-kastély Látogatóközpont

100 év után díszpolgári cím

Írta:  2017. június 06., kedd 06:47

Tolcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete díszpolgári címet adományoz az idén 100 éves Kovács Béla Kolozs tanár úr részére. A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között kerül sor 2017. június 4-én 16 órakor Tolcsván a Szirmay-Waldbott Kastély könyvtárában. Az ünnepségen részt vesz Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere (aki külön meglepetéssel kedveskedik), és Veresné Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A díszpolgári cím adományozását megelőzi 14 órakor a Neue Debreczenische Kunst Alkotócsoport: Jézus élete című kiállításának megnyitója a Bormúzeum és Borászati Kultúra Házának kiállítótermében.

A Tanár Úr elévülhetetlen érdemeket szerzett a francia nyelv és kultúra magyarországi oktatásában és népszerűsítésében. Szakmai pályája és egész életműve példaként szolgál a mai kor fiatalságának. Tolcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cím adományozásával köszöni meg, hogy 100 éven keresztül hű volt szülőfalujához.

Kovács Béla Kolozs 1917. április 17-én született Tolcsván. Az elemi iskola elvégzése után családi szálak révén került a gödöllői premontrei gimnáziumba. Hetedikes korában egy ünnepségen figyeltek fel a már szerzetesnek készülő diák jó francia kiejtésére, kiváló nyelvérzékére. Ezt követően a belga Noots Hubert rendi generális felajánlása alapján egy évet töltött a svájci Saint-Maurice-ban. Teológiai és egyetemi tanulmányait befejezve 1941-ben, Rozsnyón szentelték pappá, és elkezdett tanítani a rend gödöllői iskolájában. Kovács Béla Kolozs fáradhatatlan cserkészparancsnok is volt, emlékezetes táborokat szervezett.

1944 áprilisától tábori lelkészként szolgált. 1945-ben szovjet hadifogságba esett, csak 1947-ben térhetett vissza Gödöllőre, ahol a rendi francia általános iskola igazgatójává nevezték ki. Mivel az egyházi iskolákat államosították, a szerzetestanári hivatását nem folytathatta. Egyházi felmentést kért a papi szolgálat alól, ezt követően pedig kinevezték általános iskolai tanárnak Székkutasra.

Az ötvenes évek közepén megnősült.

Miután visszahozták a nyugati nyelvek oktatását a gimnáziumokba, Kovács Béla Kolozs 1962-től a szegedi Rdnóti Miklós, majd a Ságvári Endre Gimnáziumban tanított francia nyelvet. Számos franciaországi csereüdültetést és kulturális kapcsolatot szervezett. Hatvanöt éves korában, 1982-ben ment nyugdíjba.

A francia-magyar kapcsolatok elmélyítéséért a francia Becsületrend parancsnoki fokozatával tüntették ki kilencvenedik születésnapja alkalmából. Az elismerést a francia nagykövet Szegeden adta át. Itt elmondott beszédében így fogalmazott: „Nagyon szerettem a pályámat, mind a kettőt, a papit is, a tanárit is. Tudom azt, hogy gyarlóságból nem úgy sikerült minden, ahogy azt szerettem volna, udom azt, hogy a pályám során voltak tanítványaim között is olyanok, akiket megsértettem, vagy megbántottam türelmetlenségből. Esténként, amikor áttekintem elmúlt napomat, imámba foglalom mindazokat, akikkel kapcsolatban álltam, iskolatársaimat, rendtársaimat, régi tanítványaimat, és azt kérem tőletek is, idősebbektől és fiatalabbaktól, hogy egy-egy fohásszal emlékezzetek meg ti is rólam.”

100. születésnapja alkalmából 2017. április 21-én Szegeden köszöntötték volt tanítványai, egykori iskolájának igazgatói, Tolcsva alpolgármestere, Eric Fournier budapesti francia nagykövet és Novák Katalin államtitkár.

Béla bácsi szülőfaluja iránti hűségét az is mutatja, hogy a településre évente ellátogat. Többek között tavaly 99 évesen is elzarándokolt a településre a Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogtóközpont megnyitójára menetrend szerinti távolsági busszal. Kovács Béla eddigi példaértékű életével minta lehet nem csak a tolcsvai, hanem elismerései alapján az egész ország fiatalságának. Hazai és nemzetközi elismertségével Tolcsvát népszerűsíti a múltban és a jövőben egyaránt.

http://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-1930-2017-06-04-i-adas/

tokaj-vilagorokseg

uszt-logo-trans

umft-logo-trans