2020. október 30. (péntek)

Kerékpár kölcsönzés

bicikli kolcsonzes

Tájékoztatjuk a kedves vendégeinket, hogy lehetőség van kerékpárbérlésre Tolcsván a Borászati Kultúra Házában 1500 Ft/fő/nap áron.

A részletekről érdeklődjenek munkatársainktól az alábbi telefonszámok valamelyikén:

+36 47 384-232
+36 30 978-6380
+36 20 435-4669

Webkincstár

Babakotvenyes

Kép1 allampapir

Magyar falu

baz megyei kormanyhivatal

Információsfal

Tolcsva Községi Önkormán...

Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. ...

Bursa Hungarica A típusú...

FONTOS: Kérem az alábbi dokumentumokból tájékozódjanak, és a...

Bursa Hungarica B típusú...

FONTOS: Kérem az alábbi dokumentumokból tájékozódjanak, és a...

terkep-icon

Tolcsva

×

Figyelmeztetés

Nem sikerült betölteni az XML-fájlt

Felhívás parlagfű és egyéb allergén gyömnövény irtásra

Írta:  szerda, 05 augusztus 2020 09:59

Tisztelt Lakosság!


Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elszaporodását és virágzását meg kell akadályozni. A gyomnövények irtása jogszabályban meghatározott kötelező feladat.


Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.


Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani!


Azzal szemben, aki fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, növényvédelmi bírság kiszabására (parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés elrendelésére) kerülhet sor. A bírság összege 15.000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. Közérdekű védekezés elrendelése esetén annak költségei is a földhasználót terhelik.

A fentieken túl az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlana előtti, az úttestig terjedő teljes terület (járda, zöldterület, árok) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról. Az önkormányzat a rendelkezésére álló személyi és anyagi kapacitással már egyre inkább csak a kiemelt közterületek, továbbá az intézményekhez tartozó területek rendben tartásáról tud gondoskodni.

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról is köteles gondoskodni az ingatlan tulajdonosa, használója.

A fenti kötelezettségek a tulajdonost akkor is terhelik, ha az ingatlan állandóan vagy időszakosan használaton kívül áll. Közös tulajdon esetében a tulajdonos társak egyetemlegesen felelősek.

A rendezett településkép kialakítása közös érdekünk, számítok az együttműködésükre!

T o l c s v a, 2020. augusztus 4.

                                                                                                             Szabó Ferenc s.k.

                                                                                                                   jegyző

tokaj-vilagorokseg

uszt-logo-trans

umft-logo-trans